نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش فتوگرامتری

عنوان: استخراج اتومبیل از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا با استفاده از الگوریتم Haar-Like

دانشجو: جناب آقای مهندس احمدی سالیانه

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: چهارشنبه 25 شهریور 94 ساعت 15:30