نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان مستندسازی و بررسی عوامل موثر در افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه در سالهای 83 الی 85 با استفاده از تصاویر ماهواره ای

عنوانمستندسازی و بررسی عوامل موثر در افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه در سالهای 83 الی 85 با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دانشجو: جناب آقای مهندس زهیر نیک رفتار

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عزیزی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 10 شهریور 95 ساعت  16:30 در آمفی تئاتر