نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان عمق یابی آبهای کم عمق به کمک تصاویر UltraCam

عنوانعمق یابی آبهای کم عمق به کمک تصاویر UltraCam

دانشجو: جناب آقای مهندس محمد سعید شیری چیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 16 شهریور 95 ساعت  17:00