نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان کالیبراسیون میدانی ارتفاع سنجی ماهواره ای

عنوان: کالیبراسیون میدانی ارتفاع سنجی ماهواره ای
دانشجو: جناب آقای مهندس ایرج جزیرئیان
اساتید راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان و جناب آقای دکتر وثوقی
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 29 بهمن 96 ساعت  17:00