نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌ژئودزی با عنوان مدلسازی جریانات سطحی دریای خزر

عنوان: مدلسازی جریانات سطحی دریای خزر

دانشجو: جناب آقای مهندس رضا محمودی کوهی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 9 اسفند 96 ساعت  17:00