نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی کانال تلگرامی دانشکده

کانال تلگرامی دانشکده به آدرس http://telegram.me/GeospatialUT جهت دسترسی به آخرین رویدادها و اخبار دانشکده قابل دسترس دانشجویان محترم می باشد.