نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه its3.ut.ac.ir برای مقطع کارشناسی

به اطلاع می رساند از تاریخ 95.10.5 کلیه درخواستهای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیگیری آنها از طریق سامانه پشتیبانی ذیل انجام می پذیرد:
its3.ut.ac.ir