نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر بخش ها


مدیر فتوگرامتری
دکتر فرهاد صمدزادگان

مدیر هیدروگرافی
دکتر محمد علی شریفی

مدیر سنجش از دور
  دکتر حسین عارفی

مدیر سیستم‎های اطلاعات مکانی
  دکتر فرید کریمی پور