نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد برای تمامی گروه ­ها

1- پرکردن فرم گواهی اعلام کفایت و تایید پایان‌نامه توسط استاد راهنمای پایان­نامه به همراه معرفی دو داور داخلی و دو داور خارجی در فرم مربوطه. لازم است در فرم مورد نظر معدل و شماره تلفن دانشجو در زیر فرم نوشته شود.

2- تحویل فرم مرحله قبل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برای انتخاب داوران داخلی و خارجی.

3- با انتخاب داوران داخلی و خارجی توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، لازم است استاد راهنما با داوران داخلی و خارجی هماهنگ کرده و تایید قطعی داوران را برای زمان جلسه دفاعیه اخذ نماید.

4- دو نسخه از پایان­نامه + دو نسخه از مقالات مستخرج از پایان­نامه شامل (کنفرانس ملی، کنفرانس بین المللی، علمی-پژوهشی و ISI) به همراه گواهی اعلام کفایت و تایید پایان‌نامه و فرم تحویل پایان‌نامه برای خانم پوینده (مسئول دفتر ریاست) آورده شود تا ایشان نامه دعوت نامه را با امضاء ریاست دانشکده به همراه دو نسخه در پاکت قرار دهند. تاکید می­شود که هنگام تحویل پایان­نامه به داوران گرفتن تائیدیه تحویل در فرم فراموش نشود. همچنین لازم است آگهی دفاع از پایان­نامه بعد از مهر شدن توسط دفتر دانشکده بر روی برد نصب شود. 

5- بعد از تحویل دو نسخه به داوران و تکمیل فرم تحویل پایان‌نامه به داوران، برای گرفتن مجوز دفاع از پایان­نامه در وب سایت its3.ut.ac.ir در بخش اداره تحصیلات تکمیلی بارگزاری نمایید.

6- بعد از مشخص زمان و تاریخ دفاع از پایان­نامه لازم است با آقای مهندس بیداقی در این مورد هماهنگی شود.

7- بعد از برگزاری جلسه دفاعیه، لازم است اگر داورها تصحیحاتی صلاح دیده­اند، انجام شود و تایید ایشان با فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد به آقای مهندس بیداقی تحویل شود.