نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ارائه گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکترا

 بر اساس تصمیم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، کلیه دانشجویان دوره دکترا، پس از تصویب پروپوزال، باید در اردیبهشت ماه هر سال (از زمان تصویب پروپوزال تا دفاع از رساله دکترا)، در حضور استاد راهنما و داوران داخلی جلسه دفاع پروپوزال، گزارشی از پیشرفت رساله خود ارائه دهند. فرم ارائه گزارش پیشرفت و جزئیات فرایند ارائه این گزارش در سایت دانشکده در دسترس می باشد.