Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان بهبود منطقه ای مدلهای هیدرولوژیکی با داده های ثقل سنجی ماهواره ای

عنوان: بهبود منطقه ای مدلهای هیدرولوژیکی با داده های ثقل سنجی ماهواره ای 

دانشجو: جناب آقای مهندس عبدالرحمان مصطفایی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر صفری و جناب آقای دکتر فروتن

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجید دلاور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 29 شهریور 96 ساعت 16