بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مدیر بخش مدیر بخش

هیچ مدیر گروهی برای این بخش اموزشی تعریف نشده است.

اعضای وابسته اعضای وابسته

آزمایشگاه های پژوهشی آزمایشگاه های پژوهشی

اهداف گرایش :

با توجه به پیشرفت‎های به دست آمده در دهه‎های اخیر در زمینه تولید داده‎های مکانی (از نظر حجم، محتوی، دقت و سرعت)، بکارگیری روش‎های مؤثر و کارا به منظور مدیریت و استفاده از این داده‎ها اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، این حجم عظیم از داده‎ها، زمینههای جدیدی را برای استفاده از داده‎های مکانی ایجاد نموده که این امر دامنه کاربران این داده‎ها را به شدت افزایش داده است. مصداق بارز این امر، وجود نقشه‎ها و داده‎های مرتبط با مکان بر روی دستگاه‎های همراه امروزی و استفاده از آنها توسط کاربران معمولی برای تحلیل‎های روزمره می‎باشد. از این رو، توسعه روش‎های نوین برای مدیریت این اطلاعات (اعم از ذخیره‎سازی، بازیابی، تحلیل و نمایش آنها) ضروری است.

مهندسی سیستم‎های اطلاعات مکانی(GIS)، یکی از گرایش‎های کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه‎برداری است که موضوع اصلی آن اخذ، ذخیره‎سازی، بازیابی، مدیریت و پردازش داده‎های مکان مرجع و توصیفی به منظور تولید اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم گیری می‎باشد. این گرایش، با سایر گرایش‎های این رشته شامل سنجش از دور، فتوگرامتری، ژئودزی و هیدروگرافی (که عمدتاً وظیفه تولید کننده اطلاعات مکان مرجع را بره عهده دارند) ارتباط نزدیک دارد و به عبارتی، وظیفه مدیریت این اطلاعات در کنار اطلاعات توصیفی به دست آمده از سایر منابع را بر عهده دارد.

مهندسی سیستم‎های اطلاعات مکانی، با بهره‎گیری از فناوری‎های ارائه شده در زمینه‎هایی مانند سخت‎افزار و نرم‎افزار رایانه‎ها، علوم کامپیوتر و ریاضی، علوم اطلاعات مکانی و فناوری اطلاعات، بستری مناسب را برای مدیریت و تعامل بهینه با داده‎های مکانی در اختیار سطوح مختلف کاربران قرار می‎دهد. به طور خلاصه، مهندسی سیستم‎های اطلاعات مکانی را می‎توان شاخه‎ای از علم دانست که هدف آن فراهم نمودن امکانات مورد نیاز برای تعامل بهینه با داده‎های مکانی می‎باشد. توسعه روش‎های کارآ جهت ورود داده‎های مکانی، توسعه کمی و کیفی تحلیل‎های مکانی قابل انجام بر روی داده‎های مکانی موجود، توسعه محصولات قابل استحصال از داده‎های مکانی و در نهایت بهبود روش‎های نمایش و ارائه نتایج حاصل به کاربران تخصصی و عام، از عمده فعالیت‎هایی است که در این حوزه انجام می‎شود.

طول گرایش :

طول مدت دوره طبق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود

 

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :

بر اساس تعاریف و مباحث ارائه شده در بخش­های قبل، توانایی اصلی فارغ التحصیلان این رشته، تعامل بهینه با داده­ های مکانی و بکارگیری مؤثر آنها در فرایندهای مختلف است که می­تواند در زمینه­ های کاربردی زیر مورد استفاده قرار گیرد:

  • مدیریت و بهینه­ سازی فرایند تولید نقشه و سایر اطلاعات مکانی با استفاده از نقشه­ های موجود، عکسهای زمینی و هوایی، داده­ های سنجش از دور، نقشه­ برداری زمینی، و سایر روشهای جدید تهیه داده­ های مکانی رقومی
  • بکارگیری مؤثر داده­ های مکانی در طراحی، اجرا و مدیریت پروژه­ های عمرانی، زیست­ محیطی، نظامی و ...
  • بهینه نمودن فرایند طراحی و اجرای پروژه­ های عمرانی، زیست محیطی، نظامی و ... با در نظر گرفتن همزمان مؤلفه ­های مکانی مؤثر و مؤلفه­ های دیگر مانند هزینه، زمان و نیروی انسانی
  • تهیه و کاربرد پایگاه اطلاعات مکانی سازمانها و مراکز خدمات عمومی شهری به منظور استفاده مؤثر از آنها در تصمیم­ گیری­های آتی و تعامل بهتر با شهروندان
  • مدلسازی و شبیه­ سازی فرایندهای مکانی دنیای واقعی با استفاده از داده­ های مکانی و توصیفی ذخیره شده در پایگاه­ های اطلاعات مکانی به منظور پیش­بینی وضعیت آتی که در نهایت منجر به اتخاذ بهترین تصمیم با صرف کمترین هزینه و زمان می­ گردد
  • مدیریت بهینه داده­ های کاداستر رقومی مراکز شهری و روستایی کشور از طریق ذخیره­ سازی، بازیابی، تحلیل و نمایش اطلاعات مکانی و حقوقی (مالکیتها) در مقیاسهای مختلف

 

دروس کارشناسی ارشد:

دروس اصلی رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS)در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعات

پیشنیاز/همنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی

3

0

3

48

0

48

-

2

تحلیلهای مکانی پیشرفته

3

0

3

48

0

48

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی (پیشنیاز)

3

مدلسازی رقومی زمین

3

0

3

48

0

48

-

4

سیستمهای اطلاعات زمینی

3

0

3

48

0

48

-

5

محاسبات هندسی

3

0

3

48

0

48

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی (همنیاز)

جمع کل

15

0

15

240

0

240

 

 

 

 

دروس اختیاری رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS)در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعات

پیشنیاز/همنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

وب مکانی

3

0

3

48

0

48

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی (همنیاز)

2

خدمات مکانمبنا

3

0

3

48

0

48

تحلیلهای مکانی پیشرفته (همنیاز)

3

مدیریت پروژههای سیستمهای اطلاعات مکانی

3

0

3

48

0

48

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی (پیشنیاز)

4

محاسبات هوشمند

3

0

3

48

0

48

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی (همنیاز)

5

سیستمهای اطلاعات مکانی شیءگرا

3

0

3

48

0

48

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی (پیشنیاز)

6

گرافیک کامپیوتری

3

0

3

48

0

48

-

7

سنجش از دور پیشرفته و پردازش تصاویر رقومی

3

0

3

48

0

48

-

جمع کل

21

0

21

336

0

336

 

 

 

    * از بین دروس اختیاری فوق الذکر، 9 واحد انتخاب می شود.

 

 

دروس دکترا:

دروس اصلی و اختیاری رشته مهندسی نقشه­ برداری گرایش سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) در مقطع دکتری

ردیف

نام درس

واحد نظری

1

کنترل کیفیت سیستم­های اطلاعات زمینی

3

2

سیستم ­های اطلاعات زمینی پیشرفته

3

3

طراحی و پیاده سازی سیستم­ های اطلاعات مکانی

3

4

مبانی فناوری اطلاعات (IT)

3

5

حسابگری

3

6

سیستم­های اطلاعات مکانی همراه و حسابگری مکان مبنا

3

7

مهندسی نرم افزار پیشرفته

3

8

رساله دکتری

24