بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

علی عزیزی

علی عزیزی

علی عزیزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61114253
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جواهری احمد طبقه بندی عوارض سه بعدی با استفاده از یک روش تلفیق اطلاعات در سطح عارضه کارشناسی ارشد
رحمانی زاده آرش تاثیر تکنیک هـای متفاوت درونیـابی برای حل مشکـل جابجایی زمانی (Time Offset) در مثلث بندی هوایی بکمک GPS کارشناسی ارشد
قریشی اشرف السادات استفاده از معادلات Muitiquadric در مثلث بندی هوایی کارشناسی ارشد
هادیلو اعظم تعیین جابجایی ناشی از زمین لغزش با استفاده از تصاویر سنجنده ی IRSP5 کارشناسی ارشد
حبیبی کول قشلاق آنا تعیین پارامترهای گسل با تلفیق تکنیک های اینترفرومتری راداری، تناظریابی اپتیکی تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد
رمزی پوریا تصحیح رادیومتری و هندسی رادیوگراف های پانورامیک دندان پزشکی کارشناسی ارشد
امیر پریان جعفر بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان توسط روشهای فتوگرامتری برد کوتاه و تناظریابی رقومی کارشناسی ارشد
افشارنیا حامد تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از روش تناظریابی کمترین مربعات مقید کارشناسی ارشد
نژادی رضا اندازه گیری و ارزیابی حجم توده جابه جاشده ناشی از زمین لغزش با استفاده از تصاویرسنجنده ی IRSP5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی کارشناسی ارشد
عزیزی رضوان ارزیابی مثلث بندی هوایی رقومی مبتنی بر مشاهدات کمکی GPS/INS (مطالعه موردی سیستم تصویربرداری رقومی UltraCam-D) کارشناسی ارشد
غریب بافقی زینب ارزیابی توانایی روشهای انترپولاسیون در تولید یک شبکه منظم از ابر نقطه لیدار در مناطق شهری کارشناسی ارشد
نیک رفتار زهیر مستند سازی و بررسی عوامل موثر در افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه در سالهای 1383 الی 1385 با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کارشناسی ارشد
موقتی سارا طراحی و پیاده سازی یک روش عامل مبنا جهت تشخیص آتش سوزی جنگل ها با استفاده از تصاویر سنجش از دوری
ایازی سیدمحمد بررسی تاثیرتکنیکهای پیش پردازش در افزایش دقت تناظریابی عکسی کارشناسی ارشد
حسینی سیده سمیرا بررسی دقت استخراج پارامترهای هندسی شیب، امتداد و جابجایی در لایه های زمین شناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRSP5 کارشناسی ارشد
ستوده سهیل ویدیو گرامتری با استفاده از قید حرکت دورانی دوربین کارشناسی ارشد
غیورمنش شاهین ارزیابی و پیاده سازی روش کمترین مربعات توافقی در تشخیص نقاط منتاظرتصاویر استریو کارشناسی ارشد
معافی پور شهرام ارزیابی تطبیقی تکنیکهای رقومی در توجیه داخلی و نسبی اتوماتیک Acompartotive Test and evelwetion of automatic digital inner and relative orientation Technigues کارشناسی ارشد
قنبری پرمهر عبادت اندازه گیری بدنه خودروبااستفاده ازدوربین های متریک وغیرمتریک کارشناسی ارشد
مالیان عباس طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرامتری چند دوربینه برای بازسازی سه بعدی زخم بستر
دادرس جوان فرزانه کاربرد مدل ریاضی افاین پروجکشن در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای IRS-P5 کارشناسی ارشد
خوش الهام کورش بررسی روشهای Antialiasing در تصاویر رقومی مایل کارشناسی ارشد
هاشمی بنی لیلا تولید اتوماتیک مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape Fromshading کارشناسی ارشد
یوسف زاده میثم آنالیز تصحیح هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از تبدیل آنها به تصویر تک مرکزی کارشناسی ارشد
ایازی محمد بررسی تاثیرتکنیکهای پیش پردازش در افزایش دقت تناظریابی عکس کارشناسی ارشد
سعادت سرشت محمد تشخیص اتوماتیک ساختمانها از تصاویر هوایی کارشناسی ارشد
فلاح یخدانی محمد ارزیابی تاثیر توپوگرافی زمین بر دقت هم مرجع نمودن و ادغام تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد
ایزدی محمدرضا بررسی معایب و مزایای سیستمهای فتوگرامتری رقومی و مقایسه نتایج عملی یک نمونه از آنها باسیستمهای تحلیلی کارشناسی ارشد
وفادی محمدصادق طراحی و پیاده سازی یک روش --- کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات کارشناسی ارشد
وفائی محمد صادق طراحی و پیاده سازی یک روش کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات کارشناسی ارشد
کاوش محمد طاهر بازسازی اتوماتیک مدل ساختمان ها برمبنای بکارگیری داده های لیدار کارشناسی ارشد
شریعت معصومه بررسی مشکلات و ارائه راه حل تولید تصویر ارتوی رقومی حقیقی در مناطق شهری کارشناسی ارشد
اعتمادی مهدی بررسی روشهای تکمیل و بازنگری نقشه های کادااستر تهیه شده بروش فتوگرامتری کارشناسی ارشد
حسینی مهدی آنالیز دقت هندسی سه بعدی مدلهای ریاضی Generic در تصحیح هندسی تصاویر هوایی و فضایی (مورد زمین وابسته) کارشناسی ارشد
روانبخش مهدی پیاده سازی یک روند توجیه داخلی اتوماتیک کارشناسی ارشد
مومنی مهدی طراحی و پیاده سازی یک DSP ارزان قیمت کارشناسی ارشد
ستاری مهران بازسازی سه‌بعدی ساختمان‌ها با استفاده از داده‌های لیدار بر مبنای یک روش ترکیبی با قدرت تفکیک چندگانه
مستوفی نیکروز مدلسازی ریاضی سنجنده CMOS در فتوگرامتری برد کوتاه بـرای تعییـن میزان مطابقت شکل قطعات صنعتی با مدل مبنا کارشناسی ارشد
الماسی هومن پیاده سازی یک روند توجیه نسبی اتوماتیک کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فتوگرامتری 4 8103119 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/30 | 09:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای 8103003 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/26 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 2 نتیجه