بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

رحیم علی عباسپور

رحیم علی عباسپور

رحیم علی عباسپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114251
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کاظمی زاده امید استخراج روابط توپولوژیک در محیط شبکه های حسگر مکانی کارشناسی ارشد
هاشمی براگوری پیمان ارزیابی سازگاری منطقی در سیستم‌های اطلاعات مکانی مردم‌گستر کارشناسی ارشد
قاسمی نژاد رضوان استفاده از روش‌های بهینه‌سازی برای خوشه‌بندی سراسری داده‌های زلزله‌های ایران به‌منظور ارائه الگوی مکانی لرزه‌خیزی کارشناسی ارشد
بهاری روح الامین پیش‌بینی و مدل‌سازی مکانی آلاینده‌ ذرات معلق در محیط سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد
حسینی سید حسن Presentation of a VGI validation algorithm using the related geospatial information کارشناسی ارشد
رحیمی سعید بکارگیری تله ژئوانفرماتیک در طراحی سامانه واکنش اضطراری زلزله مطالعه موردی:شهر تهران کارشناسی ارشد
میروهابی سیمین سادات مدلسازی سه‌بعدی ساختمان ها بر اساس اطلاعات مکانی داوطلبانه کارشناسی ارشد
دهقانی تفتی علی تناظریابی عوارض برداری خطی به روش استنتاچ فازی در پایگاه داده های مکانی چند مقیاسی کارشناسی ارشد
فراهانی پویا علی تناظریابی عوارض برداری در نقشه‌های چندمقیاسی کارشناسی ارشد
حیدری علی اصغر مسیریابی حرکت سکوهای پرنده بدون سرنشین در محیط‌های سه‌بعدی پیچیده کارشناسی ارشد
شاعری محمد مقایسه توابع فاصله اندازه گیری میزان شباهت در خطوط سیر مکانی کارشناسی ارشد
خلیل نیا محمد حمید توسعه مدل بیلان ماهانه در حوضه های آبریز بصورت توزیعی در محیط GIS کارشناسی ارشد
براتلو وحید طراحی کارتوگرام مستطیلی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مکانی کارشناسی ارشد
شکری وحید استخراج اطلاعات ترافیکی مبتنی بر اطلاعات مکانی داوطلبانه کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل های مکانی پیشرفته 8103056 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/04/01 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
خدمات مکان مبنا 8103075 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/03/18 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 2 نتیجه