بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

عبدالرضا صفری

عبدالرضا صفری

عبدالرضا صفری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61114251
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فروغی اسماعیل مدل سازی محلی میدان ثقل با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی بهینه
عرب‌ پور امین دسته‌بندی رخساره‌ها و تخمین تراوایی به کمک ماشین بردار پشتیبان در یکی از میدان‌های هیدروکربوری خلیج فارس کارشناسی ارشد
شهبازی آناهیتا ارائه روشی برای محاسبه شبه ژئوئید با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی کارشناسی ارشد
یکه خانی بهاره ارائه و ارزیابی یک روش طبقه بندی ترکیبی با استفاده از سری‏های زمانی تصاویر قطبیده راداری کارشناسی ارشد
توکلی یحیی الله کاربرد مسائل معکوس گراویمتری در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی دکتری
امامی حسن آنالیز کمی پارامترهای سطح زمین بمنظور برآورد رطوبت سطح خاک شور با استفاده از داده های سنجش از دور دکتری
نساری حسین بررسی روشهای تعیین سیستم مختصات مبنا در شبکه های کنترل جابجایی کارشناسی ارشد
داودی حمید Gravity Anomaly Inversion Using Simulated کارشناسی ارشد
قنبری حمید طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل آمیخته ی گاوسی کارشناسی ارشد
آوریده حمیدرضا ارزیابی توانمندی تصاویر سنجش از دور فراطیفی برای عمق‌سنجی آب‎های ساحلی کارشناسی ارشد
باقری حمیدرضا ارائه روشی جهت حذف نویز داده های پتانسیلی جفت- ماهواره GRACE کارشناسی ارشد
اکبری داود طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای استخراج اطلاعات طیفی- مکانی در مناطق شهری
شاه حسینی رضا ارائه یک روش آشکارسازی نیمه نظارت شده تغییرات مبتنی بر روش های کرنل پایه با استفاده از داده های سنجش از دوری
بهنیا ساجده شبیه سازی و تخمین پارامتر های هدف متحرک با در نظر گرفتن اعوجاج مسیر رادار هوابرد کارشناسی ارشد
امینی سعید طبقه‎بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی کارشناسی ارشد
معصومی سلیم بررسی تغییرات لایه یونسفر در منطقه ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره¬های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
راموز صباح مدل سازی میدان ثقل زمین با ترکیب داده های جهانی و محلی بروش کالوکیشن کمترین مربعات کارشناسی ارشد
خزائی صفا آشکارسازی ناهنجاری و طبقه بندی در تصاویر سنجش از دور فراطیفی بر مبنای ماشینهای بردار پشتیبان یک -کلاسه
زارعی صمد مقایسه روش های تخمین توپوگرافی بستر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
محمدزاده شادمهری میترا حل مسئله معکوس آنومالی ثقل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کولونی مورچه ها کارشناسی ارشد
برومند محمد علی برآورد خودپذیری مغناطیسی با استفاده از داده های ثقل سنجی و مغناطیس سنجی کارشناسی ارشد
صنعتگر قوچانی مسعود مدل‌سازی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع موضعی‌شده‌ی طیفی‌مکانی کارشناسی ارشد
خاکی مهدی بازسازی مدل موج داده های ماهواره های ارتفاع سنجی در دریای خزر کارشناسی ارشد
فلاح نفری نیما ارزیابی و طبقه‌بندی داده‌های رادار با گشایش مصنوعی در حالت قطبیدگی فشرده کارشناسی ارشد
امین هادی تعیین تانسور گرادیان جاذبه در دریا با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
محبوبی هانی کاربرد الگوریتم ژنتیک برای مدلسازی محلی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی کارشناسی ارشد
تمیمی نیا هیفا توسعه و ارزیابی یک روش خوشه‌بندی کرنل‌پایه برای طبقه‌بندی تصاویر سنجش از دوری قطبیده راداری با دریچه گشایش مصنوعی کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز تابعی وتئوری تقریب 8103418 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/25 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
تئوری تقریب وسریهای زمانی 8103178 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/18 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 2 نتیجه