بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

فرشاد حکیم پور

فرشاد حکیم پور

فرشاد حکیم پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114520
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمزه ئی احسان پردازش پرسش های بر مبنای روابط مکانی در موتور های جستجو کارشناسی ارشد
مالکی جمشید ترکیب و اجرای سرویس های مکانی پایه OGC کارشناسی ارشد
عرب شیبانی رضا رویکرد معنایی به عنوان راه حلی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات نقاط کارشناسی ارشد
فروزنده روزبه محاسبه زمان سفر جریان ترافیک در سامانه اطلاعات مکانی داده‌های خودروهای شناور کارشناسی ارشد
سجاد حسنی پازکی سجاد نمایش GML توسط گسترش XSLT کارشناسی ارشد
سیلاوی طلوع Explicating the Semantic Concepts in Spatial Databases
زارع زردینی علی سرویس های سه بعدی مکانی تحت Web مطالعه موردی: کاداستر سه بعدی کارشناسی ارشد
نوری علی ترکیب سرویس های مکانی به همراه سرویس هایSWE برای حسگرهای تحت وب( مطالعه موردی پایش آلودگی هوا) کارشناسی ارشد
چراغی فریدالدین ارزیابی مدل های داده موجود برای اشیاء متحرک در پایگاه داده کارشناسی ارشد
عفتی میثم پیش‌بینی خودرو‌های مستعد تصادف با استفاده از داده‌کاوی در سیستم اطلاعات مکانی دکتری
حسینیه فراهانی مجید رضا توسعه یک وب سرویس مکانی به منظور ارائه اطلاعات به شکل تعامل پذیر مطالعه موردی:مدیریت بحران کارشناسی ارشد
گودرزی محسن خوشه‌بندی مکانی-زمانی رویدادهای نقطه‌ای بر روی شبکه راه جهت تخصیص منابع کارشناسی ارشد
فرقانی اله آبادی محمد ارائه ی یک سیستم توصیه‌گر مکانی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مکان مبنا کارشناسی ارشد
قندهاری مهران ارائه ی روشی جهت استخراج محور مرکزی بر مبنای دیاگرام های ورونوی کارشناسی ارشد
عطایی علی قشلاقی مهناز مدلسازی و استدلال راجع به حرکت با بیان کیفی از دیدگاه هستان نگار شناسی کارشناسی ارشد
حجری هادی گسترش مدل داده مکانی پایگاههای داده برای مدلسازی اشیای متحرک کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی کامپیوتری پیشرفته 8103124 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/30 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
طراحی وپیاده سازی سیستمهای اطل 8103271 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1395/03/25 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 2 نتیجه