بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

فرید کریمی پور

فرید کریمی پور

فرید کریمی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114376
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مددی آرش استفاده از قابلیت های داده کاوی مکانی زمانمند به منظور مدیریت کیفیت آب کارشناسی ارشد
آذری امید بکارگیری اطلاعات مردم گستر برای انجام تحلیل های مکانی شهری (مطالعه موردی: مسیریابی درون شهری) کارشناسی ارشد
دودمان سعید ارزیابی تأثیر پارامترهای مکانی محیط در الگوریتم های بهینه سازی محلی برای جایابی شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد
دزیانی صدیقه مطالعه قواعد مکانی مؤثر در طراحی تقسیمات اداری شهری کارشناسی ارشد
افغان طلوعی علی ارزیابی تأثیر پارامترهای مکانی محیط در الگوریتم های بهینه سازی سراسری برای جایابی شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد
خضروی علی مقایسه نقشه‌خوانی، سیستم‌های ماهواره‌ای و درک مکانی انسانی به منظور غنی‌سازی ادراکی نقشه‌های مورد استفاده در راهبری شهری کارشناسی ارشد
نیرو علیرضا ارزیابی عامل‌ مبنای نقشه‌های غنی شده با مولفه‌های درک مکانی انسانی کارشناسی ارشد
ملک پور گلسفیدی مجید ارائه روش مسیریابی زمانمند جهت ناوبری دریایی ایمن و بهینه از نظر زمانی با استفاده از داده‌های محیطی کارشناسی ارشد
قندهاری مهران ارائه ی روشی جهت استخراج محور مرکزی بر مبنای دیاگرام های ورونوی کارشناسی ارشد
علینقی نگار نشانه شناسی آدرس دهی در محیط های شهری کارشناسی ارشد
کنعانی سادات یوسف مطالعه همبستگی وقوع آلرژی با ویژگی های محیطی با استفاده از کاوش داده های مکانی-زمانی کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی 8103017 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/03/22 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
محاسبات هندسی 8103070 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/23 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 2 نتیجه