بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

حسین عارفی

حسین عارفی

حسین عارفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114523
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
وفیق محفوض احمد ارزیابی کیفیت ودقت مدل رقومی زمین تهیه شده از تصاویر استریو متعدد کارشناسی ارشد
هژیری بلال بازسازی اتوماتیک مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی کارشناسی ارشد
عباسی بهاره تلفیق داده های فراطیفی و مدل رقومی سطح برای طبقه بندی و استخراج عوارض توپوگرافی کارشناسی ارشد
خرمگاه حسن 3D Change Detection And Updating From High Resolution DSM کارشناسی ارشد
هاشمی حسین مدل‌سازی ساختمان‌های پیچیده با استفاده از داده لیزر اسکنر هوایی کارشناسی ارشد
رحیمی سارا بروز رسانی خودکار نقشه شبکه راه‌ها با استفاده از تصاویر هوایی و داده‌های لایدار باقدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد
میرزائی سارا مطالعه و پایش گیاهان کشاورزی با استفاده از تصاویر راداری کارشناسی ارشد
رضائی محسن استخراج و مدلسازی ساختمان با استفاده از ابر نقاط لیدار در مناطق شهری با پوشش گیاهی بالا کارشناسی ارشد
محمدزاده محمد رحیم ساده سازی ابرنقطه حاصل از تصاویر چندمنظره فتوگرامتری به منظور بازسازی سه بعدی ساختمان ها کارشناسی ارشد
محمدزاده محمد رحیم Simplification Of Point Clouds Obtained From Multi View Photogrammetry for 3D Buildings Reconstruction کارشناسی ارشد
سجادیان مریم تهیه اتوماتیک یک مدل پریزماتیک پیشرفته از ساختمان های دارای سقوف مسطح چندلایه با استفاده از لایدار کارشناسی ارشد
غریبی مهدی آشکارسازی تغییرات هندسی و به روز رسانی نقشه ساختمان ها از روی تصاویر هوایی بر مبنای مدلهای منحنی فعال کارشناسی ارشد
تتر نوراله بهبود الگوریتم SGM جهت استخراج DSM در مناطق شهری از تصاویر استریو ماهواره ای با توان تفکیک بالا کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/31 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
مدل سازی رقومی زمین در سنجش از دور 8103022 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/23 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 2 نتیجه