بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

جلال امینی

جلال امینی

جلال امینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61114378
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صادقی یاسر برآورد زیست توده جنگل با استفاده از تصاویر نوری و SAR ماهواره ای کارشناسی ارشد
اقابابایی حسین بکارگیری برخال ها و الگوریتم ژنتیک در تشخیص تغییرات مناطق شهری با استفاده از تصاویر راداری کارشناسی ارشد
غریبی سالار امکان‌سنجی و تعیین پارامترهای یک سنجنده‌ SARسنجش از دور مایکروویو در ایران کارشناسی ارشد
واجدیان ساناز Monitoring of Crust Deformation Using Interferometric Synthetic Aperture Radar (SAR) کارشناسی ارشد
شریفی علیرضا مدلسازی زیست توده جنگل با استفاده از تصاویر چندپلاریزه SAR
محمدی هاشمی علیرضا استخراج عوارض ارتفاعی مصنوعی از تصاویـر با توان تفکیـک مکانـی بـالا و DEM کارشناسی ارشد
حسینی آریا عنایت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای چند طیفی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
ذوالفقاری کیانا توسغه و ارزیابی الگوریتم تعادل انرژی سطح خشکی ها به کمک داده های سنجش از دوری و تجزیه و تحلیل مکانی کارشناسی ارشد
اسماعیل زاده مجید طراحی و پیاده سازی یک سیستم پردازشگر برای تصحیحات رادیومتری و هندسی تصاویر خام سنجنده های رادار با دریچه ترکیبی(تصویر SLC) کارشناسی ارشد
اوغلی فاضل محمد علی تعیین تغییرات با استفاده از روش‌های بدون نظارت روی تصاویر پلاریمتریک راداری کارشناسی ارشد
موسوی میرمجید تاثیر فیلترهای کاهش اسپکل بر روی طبقه‌بندی تصاویر SAR کارشناسی ارشد
ساعتی مهدی تهیه نقشـه تصویـری با استـفاده از تصویر آیکونوس و مدل رقومی زمین کارشناسی ارشد
فلاحتی باقرآبادی مهدی تلفیق تصاویر راداری (رادارست) با تصاویر ماهواره¬ای نوری برای برآورد حجم پوشش¬های درختی متفاوت در مناطق جنگلی (منطقه مورد مطالعه: شمال ایران) کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه