بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

محمد سعادت سرشت

محمد سعادت سرشت

محمد سعادت سرشت    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61114377
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قربانی فولادی یاسین ارزیابی روش های کالیبراسیون و برآورد کیفیت هندسی ابر نقاط سنجنده لایدار کارشناسی ارشد
جعفری اکبر پیاده سازی یک سیستم تجربی در بازسازی سه بعدی اشیاء بر مبنای نور ساختاریافته کارشناسی ارشد
افتخاری اکرم استخراج مدل رقومی زمین با استفاده از تکنیک رادارگرامتری کارشناسی ارشد
فلاح گلچین لیالستانی آلاله تلفیق ویدیوگرامتری و نقشه برداری کلاسیک در نمایش و برداشت داده های مکانی کارشناسی ارشد
علیزاده نایینی امین بهبود خوشه بندی تصاویر ماهواره ای فراطیفی به کمک روش های محاسبات هوشمند و آماری
نورمحمد امین پردازش خودکار تصاویر هوایی UAV به منظور کنترل کیفیت و تشکیل بلوک فتوگرامتری کارشناسی ارشد
تیماجی حسن طراحی، اجرا، کالیبراسیون و ارزیابی یک سیستم رقومی فتو توتال استیشن کارشناسی ارشد
عزت آبادی پور حمید مطالعه و ارزیابی روش‌های خوشه‌بندی تصاویر سنجش از دور فراطیفی کارشناسی ارشد
اکبری داود ارزیابی روش های آشکارسازی هدف در تصاویر فراطیفی
عزیزی رضوان ارزیابی مثلث بندی هوایی رقومی مبتنی بر مشاهدات کمکی GPS/INS (مطالعه موردی سیستم تصویربرداری رقومی UltraCam-D) کارشناسی ارشد
واجدیان سارا ارزیابی هم مرجع کردن ابر نقاط با استفاده از تصاویر رقومی کارشناسی ارشد
سجاد حسنی پازکی سجاد نمایش GML توسط گسترش XSLT کارشناسی ارشد
موسوی سید مهدی بازسازی سه بعدی اجسام کوچک به روش استخراج شکل از نیمرخ کارشناسی ارشد
جهاندیده سروش تلفیق داده های تک سنجنده ی کینکت برای مدلسازی سه بعدی بدن انسان کارشناسی ارشد
شفیع زاده سیما ارزیابی روش فتوگرامتری بردکوتاه در مدلسازی سه بعدی اشیاء کوچک در کاربرد موزه مجازی کارشناسی ارشد
نخبه زعیم شهناز هم مرجع سازی و تلفیق خودکار تصاویر متوالی عمق به منظور تولید ابر‌نقطه یکپارچه و با کیفیت بالا کارشناسی ارشد
بابائی علی ارزیابی روش نگاشت الگوی سینوسی رقومی با انتقال فاز در بازسازی سه بعدی سطوح کارشناسی ارشد
گلکاریان علی بررسی تاثیر طول دامنه بر توزیع مکانی نرخ فرسایش
رفیعی میثم جابجایی سنجی خودکار به روش تصویربرداری فتوگرامتری برد کوتاه کارشناسی ارشد
یوسف زاده میثم آنالیز تصحیح هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از تبدیل آنها به تصویر تک مرکزی کارشناسی ارشد
پاشائی محمد ارزیابی روش تلفیق نور ساخت یافته و فتوگرامتری در بازسازی سه بعدی اجسام کارشناسی ارشد
شنکایی محمد تولید سریع مدل رقومی ارتفاعی بر مبنای جریان نوری با استفاده از داده های ویدئوگرامتری هوایی کارشناسی ارشد
قنادی محمد امین ارزیابی روش های تناظریابی تصاویری در تصاویر ماهواره ای راداری کارشناسی ارشد
رنجبر محمدرضا ارزیابی روش تناظریابی سه بعدی سطوح در هم مرجع سازی خودکار ابرنقاط لیزر اسکنر زمینی کارشناسی ارشد
داودیان ایدلیکی محمود ارزیابی و مقایسه روش های کالیبراسیون هندسی سنجنده کینکت مایکروسافت کارشناسی ارشد
نقدی مرتضی مدل سازی و بهینه سازی مسئله تخصیص مکانی با استفاده از الگوریتم پرندگان مطالعه موردی: اسکان موقت بعد از زلزله کارشناسی ارشد
اصلانی مریم ارزیابی بازسازی سه بعدی اشیاء کوچک به روش تحلیل میدان نور کارشناسی ارشد
ابراهیمی کیا مژده عمق سنجی آبهای کم عمق از روی تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد
شهبازی مژده شناسایی و تعیین موقعیت علائم ترافیکی با استفاده از یک سامانه نقشه برداری پویا کارشناسی ارشد
حسنی مطلق مسعود کنترل کیفیت ابعادی قطعات صنعتی از طریق مقایسه ابرنقاط اسکن شده با مدل CAD مرجع کارشناسی ارشد
امن زاده میلاد مدلسازی و پیاده سازی استریو پانوراما جهت نمایش و اندازه گیری سه بعدی کارشناسی ارشد
مظاهری تهرانی مهدی بازسازی سه بعدی تصاویر ویدیویی به منظور تلفیق با داده های مکانی شهری کارشناسی ارشد
مستوفی نیکروز مدلسازی ریاضی سنجنده CMOS در فتوگرامتری برد کوتاه بـرای تعییـن میزان مطابقت شکل قطعات صنعتی با مدل مبنا کارشناسی ارشد
تتر نوراله بهبود الگوریتم SGM جهت استخراج DSM در مناطق شهری از تصاویر استریو ماهواره ای با توان تفکیک بالا کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آخرین موضوعات تحقیقاتی درفتوگر 8103274 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1395/04/02 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
تکنیکهای اندازه گیری در نقشه برداری 8103425 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1395/03/29 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
فتوگرامتری صنعتی 8103419 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/18 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه