بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

فرهاد صمدزادگان

فرهاد صمدزادگان

فرهاد صمدزادگان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61114520
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جواهری احمد طبقه بندی عوارض سه بعدی با استفاده از یک روش تلفیق اطلاعات در سطح عارضه کارشناسی ارشد
جعفری اکبر پیاده سازی یک سیستم تجربی در بازسازی سه بعدی اشیاء بر مبنای نور ساختاریافته کارشناسی ارشد
فردوسی الهه طبقه بندی نظارت شده ی تصاویر پلاریمتریک راداری با استفاده از ماشین های بردار مبنا کارشناسی ارشد
علمی امید یک روش کمک ناوبری به کمک مدل رقومی سطح زمین کارشناسی ارشد
سرافراز امین تشخیص مسیر خط کشی شده با استفاده از تصاویر ویدئویی بر مبنای مفاهیم بینایی کامپیوتری
سرافراز امین تشخیص مسیر خط‌�شی‌شده با استفاده از تصاویر ویدئویی بر مبنای مفاهیم بینایی �امپیوتری کارشناسی ارشد
علیزاده نایینی امین خوشه‏بندی داده‏های فراطیفی با استفاده از تکنیک بهینه‏سازی خرد جمعی کارشناسی ارشد
هژیری بلال بازسازی اتوماتیک مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی کارشناسی ارشد
بیگدلی بهناز ادغام طبقه بندی کننده ها به منظور استخراج عوارض از داده های LIDAR کارشناسی ارشد
پهلوانی پرهام طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی براساس الگوریتم ژنتیک جهت تعیین مسیر بهینه درون شهری کارشناسی ارشد
رمزی پوریا طبقه بندی تصاویر فراطیفی سنجش از دور با استفاده از روش AdaBoost با پایه های ماشینهای بردار پشتیبان دکتری
رمزی پوریا تصحیح رادیومتری و هندسی رادیوگراف های پانورامیک دندان پزشکی کارشناسی ارشد
پرتوی تهمینه کاهش ابعاد تصاویر فراطیفی مبتنی بر الگوریتم های بهینه سازی خردجمعی کارشناسی ارشد
مظاهری تهرانی حبیب طراحی و پیاده سازی یک روش تطبیقی برای تناظریابی در تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد
حسنی حدیثه سادات تعیین سیستم طبقه بندی بهینه به منظور طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای الگوریتم های خرد جمعی کارشناسی ارشد
راستی ویس حیدر ارزیابی میزان تخریب بر مبنای ادغام اطلاعات تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا در سطح تصمیم
راستی ویسی حیدر تعیین میزان تخریب ناشی از زلزله در ساختمان ها، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد
محمدی حمید تولید ارتوفتو موزاییک حقیقی از تصاویر ماهواره‌ای با زوایای دید مختلف و رزولوشن بالا کارشناسی ارشد
معصومی حمید جمع آوری اطلاعات سه بعدی سطح زمین با استفاده از سکوهای پرنده بدون سرنشین فتوگرامتری کارشناسی ارشد
علی عباسپور رحیم طراحی برنامه سفر شخصی در شبکه‌های چندنوعی حمل‌و‌نقل شهری با استفاده از سیستم‌های‌اطلاعات‌مکانی
غریب بافقی زینب ارزیابی توانایی روشهای انترپولاسیون در تولید یک شبکه منظم از ابر نقطه لیدار در مناطق شهری کارشناسی ارشد
سعیدی سارا ناوبری اتوماتیک سکوهای پرنده با استفاده از مفاهیم بینائی‌ کامپیوتری کارشناسی ارشد
موقتی سارا طراحی و پیاده سازی یک روش عامل مبنا جهت تشخیص آتش سوزی جنگل ها با استفاده از تصاویر سنجش از دوری
فرزانه سعید تشخیص اتوماتیک ستاره در یک سیستم نجومی بینایی-مبنا کارشناسی ارشد
رحمت اللهی نمین شاهین داده کاوی مکانی با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی کارشناسی ارشد
سلیمانی علی ارائه یک روش مبتنی بر داده کاوی مکانی به منظور تحلیل خطرپذیری خشکسالی کارشناسی ارشد
امینی عمران Toward Optimum Fusion of Thermal Imagery and Visible Data in Classification of Urban Area کارشناسی ارشد
طبیب محمودی فاطمه ارائه یک روش چند عاملی به منظور تشخیص اتوماتیک ساختمان بر اساس تلفیق داده های ارتفاعی و درجات خاکستری لیدار کارشناسی ارشد
کریمی نژاد اصل فاطمه تهیه اتوماتیک نقشه اختلافات در تصاویر برد کوتاه کارشناسی ارشد
پورشکوری اله ده فرخ بررسی امکان کشف آتش فعال در جنگل های شمال ایران به وسیله تصاویر سنجنده MODIS
دادرس جوان فرزانه ارائه یک روش شی مبنا در ارزیابی کیفیت تصاویر ادغام شده ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا
عبدی قاسم ارائه یک روش ترکیبی به منظور تعیین موقعیت و وضعیت سکوهای پرنده با استفاده از ادغام اطلاعات سنجنده‌های چندگانه کارشناسی ارشد
نیک فال مانا تعیین تغییرات ساختمان ها در مناطق شهری بر مبنای بکارگیری همزمان تصاویر با قدرت تفکیک بالای ماهواره ای و نقشه های رقومی کارشناسی ارشد
نیک فال مانا تعیین تغییرات ساختمان ها در مناطق شهری بر مبنای به کارگیری همزمان تصاویر با قدرت تفکیک بالای ماهواره ای و نقشه های رقومی کارشناسی ارشد
کیاورز مقدم مجید ارائه یک روش اکتشاف منابع زمین گرمایی بر مبنای داده های سنجش از دور و ادغام آن با داده های علوم زمین دکتری
صابر ایمچه محسن طراحی و توسعه‌ی چارچوبی به منظور ترکیب سرویس‌های مکانی برای مدیریت بحران – مورد مطالعاتی: تشخیص آتش سوزی کارشناسی ارشد
اکبری محمد مدلسازی آلودگی هوای مناطق شهری بر مبنای روش داده کاوی مکانی – زمانی
سعادت سرشت محمد افزایش اتوماسیون روند طراحی شبکه در فتوگرامتری صنعتی با استفاده از مدلسازی نایقینی قیود دید و جانمایی دوربین
فلاح یخدانی محمد ارزیابی تاثیر توپوگرافی زمین بر دقت هم مرجع نمودن و ادغام تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد
یادگاری محمدرضا بهینه سازی تخصیص منابع در مدیریت بحران با استفاده از خرد جمعی عامل مبنا کارشناسی ارشد
کاوش محمد طاهر بازسازی اتوماتیک مدل ساختمان ها برمبنای بکارگیری داده های لیدار کارشناسی ارشد
چالکش حسینی محمدعلی طراحی و پیاده سازی یک روش اتوماتیک به منظور زمین مرجع نمودن تصاویرماهواره‌ای آیکونوس کارشناسی ارشد
حائری مرتضی هـم مرجـع نمـودن اتوماتیـک تصاویـر مـاهـواره ای با آرایـش خطــیIRS کارشناسی ارشد
امینی مریم سرشکنی همزمان دسته اشعه تصاویر هوایی رقومی بر مبنای بکارگیری خطــوط و نقــاط کارشناسی ارشد
فرسایی مسعود شبیه سازی مکان مبنای پدیده های شهری بر مبنای یک سیستم چند عاملی اتوماتای سلولی کارشناسی ارشد
قربانی مسعود طراحی و پیاده‏سازی یک سیستم حامی تصمیم مکانی‏ (SDSS)، مطالعه موردی: تعیین شعب بهینه بانکی کارشناسی ارشد
موسوی ایرائی مقداد بررسی روش های کشف و شناسایی خودکار اهداف در تصاویر فراطیفی کارشناسی ارشد
معبودی مهدی استـخـراج عــوارض از داده هـــای LIDAR کارشناسی ارشد
ستاری مهران بازسازی سه‌بعدی ساختمان‌ها با استفاده از داده‌های لیدار بر مبنای یک روش ترکیبی با قدرت تفکیک چندگانه
جمشیدپور ناصحه استفاده از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه باندها به منظور بهبود طبقه‌بندی تصاویر فراطیفی کارشناسی ارشد
مستوفی نیکروز مدلسازی ریاضی سنجنده CMOS در فتوگرامتری برد کوتاه بـرای تعییـن میزان مطابقت شکل قطعات صنعتی با مدل مبنا کارشناسی ارشد
زرین پنجه نیما تعیین میزان ناشی از زلزله در شریان های حیاتی ترابری شهری, با بکارگیری تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد
زرین‌پنجه نیما تعیین میزان تخریب ناشی از زلزله در شریان های حیاتی ترابری شهری، با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد
زرین‌پنجه نیما به روز رسانی نقشه راه های شهری بر پایه عامل های خودکار مبتنی بر خردجمعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا
زحمتکش همایون طراحی وتوسعه سیستم پایش و هشدار آلودگی هوا با استفاده از استانداردهای حسگرهای مکانی کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
.تلفیق داده ها 8103276 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/23 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
فتوگرامتری رقومی 8103165 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/26 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
فتوگرامتری رقومی پیشرفته 8103185 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/19 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه