خانه - دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
- دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اخبار ویژه

Geospatial Confrence 2022

The international ISPRS GeoSpatial Conference 2022 is organized by the School of Surveying and GeoSpatial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, and will be held from 19-23 February 2023 at the 2nd campus of Engineering school of University of Tehran, Iran.

 

اخبار و رویدادها
فراخوان ایده های نوآورانه و فناورانه سراسر کشور در قالب برنامه های رویش، شکوفایی و جهش
فراخوان ایده های نوآورانه و فناورانه سراسر کشور در قالب برنامه های رویش، شکوفایی و جهش
طرح ایده های نوآورانه و فناورانه سراسر کشور در قالب برنامه های رویش، شکوفایی و جهش توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
بروشورهای مرکز مشاوره در خصوص کمک به کاهش اضطراب امتحان
بروشورهای مرکز مشاوره در خصوص کمک به کاهش اضطراب امتحان
به انضمام ادرس، تلفن و نام کارشناسان دفاتر مشاوره و ارتقا تحصیلی دانشکدگان فنی
عضویت استاد فرهیخته دانشکده مهندسی نقشه برداری در کمیته تخصصی تبادلات آکادمیک انجمن بین المللی توسعه علم و فناوری چین
عضویت استاد فرهیخته دانشکده مهندسی نقشه برداری در کمیته تخصصی تبادلات آکادمیک انجمن بین المللی توسعه علم و فناوری چین
 استاد فرهیخته دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران
ساخت سنجنده راداری با روزنه مصنوعی زمین‌مبنا در دانشکدگان فنی
ساخت سنجنده راداری با روزنه مصنوعی زمین‌مبنا در دانشکدگان فنی
به گزارش روابط‌عمومی دانشکدگان فنی
اطلاعیه سخنرانی علمی
اطلاعیه سخنرانی علمی
در راستای برگزاری نشست های تخصصی در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی
مراسم یاد بود جناب آقای دکتر محمود محمد کریم
مراسم یاد بود جناب آقای دکتر محمود محمد کریم
استاد برجسته مهندسی نقشه برداری ایران
فراخوان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
فراخوان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
در راستای تکمیل لیست داوران حوزه ثبت اختراعات مالکیت فکری

سیستم‌های اطلاعات مکانی

GIS

گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی نقشه‌برداری- سیستم‌های اطلاعات مکانی

 

پذیرش در مقطع دکتری

 نقشه‌برداری- سیستم‌های اطلاعات مکانی

اطلاعات بیشتر...

ژئودزی و هیدروگرافی

GEO

گروه ژئودزی و هیدروگرافی

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی

مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی - هیدروگرافی

پذیرش در مقطع دکتری

 نقشه‌برداری - ژئودزی

اطلاعات بیشتر...

فتوگرامتری و سنجش از دور

RS

گروه فتوگرامتری و سنجش از دور

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

نقشه‌برداری-سنجش از دور

نقشه‌برداری-فتوگرامتری

پذیرش در مقطع دکتری

نقشه‌برداری- سنجش از دور

نقشه‌برداری- فتوگرامتری

اطلاعات بیشتر...

مهندسی نقشه‌برداری

SEG

مهندسی نقشه‌برداری

پذیرش در مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران - نقشه‌برداری

اطلاعات بیشتر...