خانه - دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
- شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰
  • اخبار آموزشی
اخبار ویژه

اخبار و رویدادها
برگزاری دوره تئوری و عملی سیستم‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی
برگزاری دوره تئوری و عملی سیستم‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی
با همکاری انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
برگزاری دوره طراحی و پردازش شبکه‌های میکروژئودزی 1400
برگزاری دوره طراحی و پردازش شبکه‌های میکروژئودزی 1400
با همکاری انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مهلت ارسال مقالات برای شرکت در بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400) تمدید شد.
مهلت ارسال مقالات برای شرکت در بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400) تمدید شد.
سازمان نقشه برداری کشور، دبیرخانه بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)
برگزاری جلسه مشترک هیئتی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هیئت رئیسه دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی
برگزاری جلسه مشترک هیئتی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هیئت رئیسه دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی
دراین جلسه مشترک که در ادامه جلسات ادواری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی ظهر روز چهارشنبه 1400/10/08 در محل دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی برگزار شد، طرفین به مرور مصوبات جلسات قبلی و اقدامات...
برگزاری جلسه مشترک ریاست اداره کل کاداستر کشور با هیئت رئیسه دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی
برگزاری جلسه مشترک ریاست اداره کل کاداستر کشور با هیئت رئیسه دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی
ایجاد ارتباط پایدار بین دانشکده و کاداستر در هر سه بخش آموزشی، پژوهشی و نوآوری و تبیین دیدگاه جدید دانشکده در قالب طرح تحول

سیستم‌های اطلاعات مکانی

SGE

گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی نقشه‌برداری- سیستم‌های اطلاعات مکانی

 

پذیرش در مقطع دکتری

 نقشه‌برداری- سیستم‌های اطلاعات مکانی

اطلاعات بیشتر...

ژئودزی و هیدروگرافی

SGE

گروه ژئودزی و هیدروگرافی

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی

مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی - هیدروگرافی

پذیرش در مقطع دکتری

 نقشه‌برداری - ژئودزی

اطلاعات بیشتر...

سنجش از دور و فتوگرامتری

chemical

گروه سنجش از دور و فتوگرامتری

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

نقشه‌برداری-سنجش از دور

نقشه‌برداری-فتوگرامتری

پذیرش در مقطع دکتری

نقشه‌برداری- سنجش از دور

نقشه‌برداری- فتوگرامتری

اطلاعات بیشتر...

مهندسی نقشه‌برداری

chemical

مهندسی نقشه‌برداری

پذیرش در مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران - نقشه‌برداری

اطلاعات بیشتر...