آزمایشگاه‌های آموزشی

سرپرست آزمایشگاه

 محمد سعادت سرشت 

دانشیار

 فتوگرامتری

شماره تماس: 61114377

پست الکترونیکی: msaadat [AT] ut.ac.ir

وبگاه: https://crplab.ut.ac.ir

http://crplab.ut.ac.ir/documents/82019700/85410583/saadat.png?t=1513766118590

 

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه فتوگرامتری برد کوتاه در سال 1385 به همت آقای دکتر محمد سعادت سرشت که هم اکنون نیز مدیریت آزمایشگاه را به عهده دارند با هدف انجام و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی تخصصی در زمینه فتوگرامتری برد کوتاه تاسیس شد. در طول یک دهه گذشته، آزمایشگاه علاوه بر توسعه سامانه های مختلف در فتوگرامتری برد کوتاه به تجهیزات متنوعی تجهیز شده است. هم اکنون آزمایشگاه در فضایی عمومی به وسعت 20 متر مربع و یک اتاق کالیبراسیون و کارگاهی به وسعت 20 متر مربع در طبقه منفی دو ساختمان دانشکده قرار دارد و برنامه توسعه آن در دست اقدام است.

در شاخه فتوگرامتری بردکوتاه از گرایش فتوگرامتری در مهندسی نقشه­برداری، که امروزه ارتباط تنگاتنگی با شاخه کامپیوتر ویژن پیدا نموده است با هدف بازسازی هندسی سه بعدی و دقیق شئ، معمولا سنجنده در فاصله کمتر از 300 متر از درون یا بیرون آن قرار گرفته و اقدام به تصویربرداری یا اسکن از سطح شئ مطابق طراحی شبکه مشخص می­نمایند.

از جمله زمینه های تحقیقاتی و عملیاتی این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در آزمایشگاه فتوگرامتری برد کوتاه، توسعه و بکارگیری فناوریهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است که  عبارتند از: اسکنرهای نوری سه بعدی مبتنی بر نور ساختاریافته، بازسازی نیمرخ، فتومتریک استریو، میدان نور و الگوهای اتفاقی، کاربردهای فتوگرامتری بردکوتاه شامل صنعتی، معماری و پزشکی، فتوگرامتری پانورامیک، موبایل مپینگ زمینی، ویدنوگرامتری، لیزر اسکنر زمینی، طراحی شبکه و فتوگرامتری نورومورفیک.

 

نمونه ای از فعالیت‌های آزمایشگاهی

سیستم‌های زیر توسط دانشجویان در آزمایشگاه توسعه داده شده و موجود می باشد:

  • سامانه مدلسازی سه بعدی بدن
  • اسکنر سه بعدی ترکیبی برای تهیه نقشه نماهای میراث فرهنگی
  • سامانه اسکنر دقیق سه بعدی مبتنی بر فازوگرامتری

 

سامانه مدلسازی سه بعدی بدن

اسکنر سه بعدی ترکیبی برای تهیه نقشه نماهای میراث فرهنگی

سامانه اسکنر دقیق سه بعدی مبتنی بر فازوگرامتری

 

 

برای اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت‌های پژوهشی انجام شده و جاری در آزمایشگاه، به و‌ب‌سایت https://crplab.ut.ac.ir مراجعه فرمایید.

کاتالوگ آزمایشگاه را از اینجا دانلود نمایید.

crplab.ut.ac.ir
 

آزمایشگاه فتوگرامتری

 

شماره

عنوان فارسی

توضیحات

 1 

کارگاه فتوگرامتری آنالوگ، تحلیلی و رقومی

این کارگاه در برگیرنده تمامی تجهیزات فتوگرامتری بردکوتاه، رقومی، تحلیلی، آنالوگ و پردازش تصاویر می‌باشد.

 2 

کارگاه فتوگرامتری بردکوتاه

در این کارگاه تجهیزات فتوگرامتری بردکوتاه شامل دوربین‌های متریک و تجهیزات کالیبراسیون و نرم‌افزارهای مرتبط با فتوگرامتری برد کوتاه قرار دارد.

 3 

آزمایشگاه سکوها و سنجنده‌ها

این کارگاه به بررسی انواع سنجنده‌ها شامل دوربین‌های متریک و غیرمتریک هوایی، صنعتی، فضایی، رقومی و نیز انواع سکوهای آن شامل هوایی، زمینی،‌ ماهوارهای و بدون سرنشین می‌پردازد.

 4 

کارگاه فتوگرامتری رقومی

این کارگاه با بگارگیری تجهیزات جدید فتوگرامتری رقومی و با استفاده از نرم‌افزارهای تبدیل فتوگرامتری رویه کلی برداشت اطلاعات را آموزش می‌دهد

 5 

کارگاه پردازش تصاویر رقومی

این کارگاه با بهره‌گیری از تجهیزات نوین فتوگرامتری و همچنین نرم‌افزارها و الگوریتم‌ها به پردازش تصاویر پرداخته و عوارض سطح را استخراج می‌نمایند.

 6 

کارگاه فتوگرامتری آنالوگ و تحلیلی

این کارگاه با بگارگیری تجهیزات کلاسیک فتوگرامتری بر اصول فتوگرامتری تاکید نموده و رویه کلی برداشت اطلاعات توسط تجهیزات آنالوگ و تحلیلی را آموزش می‌دهد.

 7 

 سایت کامپیوتری دانشجویان فتوگرامتری

این سایت مرتبط با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش فتوگرامتری بوده، دانشجویان امکان دسترسی به کامپیوتر و اینترنت را دراین سایت دارند.