نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتمام سنوات کارشناسی ارشد ورودی سال 1392 و دکتری تخصصی ورودی سال 1390

اتمام سنوات کارشناسی ارشد ورودی سال 1392 و دکتری تخصصی ورودی سال 1390


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1392

به اطلاع می رساند ؛ حداکثر سنوات تحصیلی شما تا پایان شهریورماه سال 1395 به اتمام می رسد . تمدید سنوات نیمسال هفتم امکان پذیر نمی باشد .

 

قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصیPh.D   ورودی سال 1390

به اطلاع می رساند ؛ حداکثر سنوات تحصیلی شما تا پایان شهریورماه سال 1395 به اتمام می رسد . تمدید سنوات امکان پذیر نمی باشد .