نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتفا، رتبه علمی دکتر محمود رضا دلاور به مرتبه استادی

ارتفا، رتبه علمی دکتر محمود رضا دلاور به مرتبه استادی


با توجه به فعالیت های پژوهشی و شایستگی علمی دکتر محمود رضا دلاور، ایشان از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ضمن تبریک، برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئون زندگی را آرزومند است  .