نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی بازدید دانشجویان درس نقشه برداری مهندسی کاربردی، پروژه خط 6 مترو تهران

اردوی بازدید دانشجویان درس نقشه برداری مهندسی کاربردی، پروژه خط 6 مترو تهران


بازدید دانشجویان درس نقشه برداری مهندسی کاربردی توسط استاد محترم دانشکده جناب آقای مهندس عابدینی به تاریخ 23/09/1396 از ایستگاه دولت آباد واقع در خط شش مترو تهران که با همکاری مدیر عامل محترم متروی تهران جناب آقای مهندس امام و شرکت سابیر بین الملل برگزار گردید و دانشجویان با مراحل نقشه برداری زیر زمینی و حفاری و ساخت تونل آشنا شدند. در این بازدید حدود 35 نفر دانشجو مشارکت داشتند.متن گزارش تفصیلی این بازدید را در این فایل مشاهده نمایید.