نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی ترم 2-99-98

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی ترم 2-99-98


        

به آگاهی می رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی در نیمسال دوم تحصیلی 99-1398 از روز شنبه مورخ 24/‏03/‏99 لغایت روز شنبه مورخ 31/‏03/‏99  خواهد بود و انجام ارزشیابی توسط دانشجویان الزامی است.