نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه تداخل سنجی راداری و پایش تغییر شکل

آزمایشگاه تداخل سنجی راداری و پایش تغییر شکل


آزمایشگاه تداخل سنجی راداری و پایش تغییر شکل

سرپرست آزمایشگاه

دکتر سمیع سمیعی اصفهانی

استادیار

ژئودزی و هیدروگرافی

شماره تماس: 61114297

پست الکترونیکی: s.samieiesfahany[at]ut.ac.ir

وبگاه:

 

تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن:

یکی از  فن‌آوری‌های نوین در زمینه پایش و اندازه‌گیری جابجایی‌های سطح زمین  روش تداخل‌سنجی راداری ماهواره ای است. تصاویر ماهواره ای راداری امکان پایش جابجایی سطح زمین از راه دور را فراهم می‌کنند. به خصوص با توسعه الگوریتم‌هایی که از سریهای زمانی تصاویر راداری استفاده می‌کنند، این فنآوری کارایی بالایی در پایش و اندازه‌گیریِ دقیقِ جابجایی‌ها در مقیاسهای بزرگ (مثل جابجایی‌های ناشی از حرکات تکتونیکی و زلزله)، در مقیاس‌های متوسط (مثل جابجایی‌های ناشی از  پدیده فرونشست ناشی از استخراج مواد زیر زمینی) و همچنین در مقیاس‌های خیلی کوچک (مثل جابجایی‌های محلی بر روی سازه‌ها) از خود نشان داده است.

در مقایسه با دیگر روشهای ژئودتیکی (مثل ترازیابی)، تداخل سنجی راداری با برخوردار بودن از پوشش زمینی وسیع، مکرر و پیوسته و نیز قدرت تفکیک بالای زمانی و مکانی، به یکی از فن‌آوری ‌های مهم و قابلت توجه در پایش جابجایی تبدیل شده است. مزید بر مزایای عنوان شده، فراوانی زمانی نسبتاً خوب تصاویر راداری باعث شده است که محصولات این سنجنده ها به عنوان داده مناسبی برای مطالعه ارتفاعی و نیز تغییرات ارتفاعی مناطق موردتوجه کاربران  قرار گیرد.  علاوه براین، یکی از مزایای این فناوری نسبت به روشهای کلاسیک نقشه‌ برداری، وجود تصاویر راداری از تاریخ  ارسال ماهواره‌ها در پایگاه داده های راداری است. با دسترسی به تصاویر فوق می توان تاریخچه جابجایی‌های  منطقه مطالعاتی  را مورد پایش قرار داد و به طور پویا سطح زمین یا  یک تک سازه را را تحلیل ارزیابی نمود. از طرفی با توجه به وجود انواع مکانیزم های جابجایی در کشور (مثل جابجایی های تکتونیکی، فروشست، ناپایداری سازه های و زیرساخت ها) و اهمیت انها در مدیریت مخاطرات طبیعی، فن آوری تداخل سنجی راداری می تواند نقش بسزایی در بررسی، ارزیابی و پایش این مکانیزم ها داشته باشد.

 

بر این راستا این آزمایشگاه اهداف زیر را دنبال می کند:

  • ایجاد بستر مناسب نرم افزاری و سخت افزاری به منظور نگهداری و پردازش حجم زیاد داده های راداری
  • توسعه الگوریتم های محاسباتی به منظور بهبود و افزایش دقت و صحت این مشاهدات
  • انجام پژوهش های لازم در راستای توسعه این فن آوری به عنوان یک ابزار استاندارد ژئودتیکی در مطالعات جابجایی و معرفی آن به صنعت
  • انجام طرح های پژوهشی در کشور در زمینه پایش جابجایی های مربوط به فرونشست، تکتونیک، فرولغزش