نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه زمان مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ دانشکده مهندسی نقشه‌برداری

اصلاحیه زمان مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ دانشکده مهندسی نقشه‌برداری


با توجه به نامه اصلاحیه برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۸، بدینوسیله تاریخ‌های جدید جهت انجام مصاحبه دکتری در دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی به‌شرح زیر می‌باشد:

- گروه فتوگرامتری و سنجش از دور روز دوشنبه مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ از ساعت ۹ صبح

- گروه ژئودزی و سیستم‌های اطلاعات مکانی روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ از ساعت ۹ صبح