آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

اطلاعیه اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد

شناسه : 133533803

اطلاعیه اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد


 دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، به استناد آئین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای سال تحصیل ۱۴۰۳-۱۴۰۲، از بین دانشجویان ۲۰ % برتر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران و ۲۰% برتر دانشگاه‌های مشمول فراخوان دانشجو می‌پذیرد. دانشکده‌هایی که در دوره کارشناسی دانشجو نمی‌پذیرند می‌توانند از رتبه های برتر سایر دانشکده ها و دانشگاه‌های مشمول ضوابط، نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمایند.

ضمن تقدیم شیوه نامه پذیرش به همراه کار برگ‌ها و فرم پرتال سازمان سنجش، ضروری است به نحو مقتضی به دانشجویان ذینفع نیز اطلاع رسانی گردد تا به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران ( academics.ut.ac.ir ) مراجعه نمایند. دانشکدگان / ‏دانشکده‬ ها / ‏مراکز و ‏موسسات‬ دانشگاه نیز موظفند با رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه و اجرای دقیق آئین نامه، اسامی حائزین شرایط را در کار برگ‌های مربوط (پیوست) درج و با امضای مدیر محترم گروه آموزشی ذیربط و معاون محترم آموزشی واحد، ‬ طی نامه رسمی حداکثر تا تاریخ ۱۰/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ ‬ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و لزوم رعایت زمانبندی آن از سوی دانشگاه‌ها، بررسی و اعلام نتایج در بازه زمانی فوق صورت پذیرد.

به اطلاع می‌رساند کد رشته‌ها در سامانه جامع آموزشی بر اساس تقاضای‬ واحدها و تصویب شورای برنامه ریزی معاونت آموزشی بنا به درخواست گروه‌های آموزشی ایجاد شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند رشته‌ها و گرایش‌های آن، در سامانه جامع آموزشی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و تغییر رشته / ‏‬گرایش و ‬عنوان، قبل از شروع ثبت نام به این معاونت اعلام شود.

همچنین لازم به ذکر است:

۱- کلیه متقاضیان، از تاریخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ لغایت ۳۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ ‬ فرصت دارند به سامانه جامع آموزش مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش اقدام نمایند.

۲- لازم است کلیه داوطلبان نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند. گروه‌های آموزشی مجاز به بررسی پرونده و مدارک آموزشی متقاضیانی که نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام ننموده‌اند، نمی‌باشند. دانشجویان حائز شرایط دانشگاه تهران و ۱۰% بعدی نیز همانند داوطلبان سایر دانشگاه‌ها، ملزم به ثبت نام در بازه زمانی فوق می‌باشند.

۳- بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، فقط دانشجویانی می‌توانند از مزایای این آئین نامه استفاده کنند که علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مذکور، نمرات دروس بی اثر شده مجدداً در میانگین نمرات (تا پایان شش نیمسال دانشجو) اثر داده شده و برتری دانشجو تعیین گردد.

۴- اسامی حائزین شرایط بر اساس گزارش ۴۸۲ سامانه جامع آموزش در کانال‌های دانشجویی، وب سایت دانشکدگان / دانشکده / ‏‬ مؤسسه و مرکز به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.

۵- پذیرش قطعی منوط به تأیید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تأیید صلاحیت عمومی توسط سازمان سنجش آموزش کشور در شهریور سال آینده خواهد بود.

۶- اصل کلیه فرم‌های مربوطه تایپ شده و ممهور به مهر و امضا معاونت آموزشی آن واحد در بازه زمانی اعلامی به این دفتر ارسال گردد.

۷- فرم تقاضای پذیرفته شدگان به همراه کارنامه تکمیل و پس از تأیید ارسال گردد.

۸- گروه‌های آموزشی نسبت به معرفی افراد ذخیره برای هر کد رشته (حداکثر ۵ نفر)، بر اساس اولویت بندی اقدام و از معرفی افراد در کد رشته های مختلف خودداری نمایند.

۹- مدارک و مستندات کلیه داوطلبان سایر دانشگاه‌ها در سامانه جامع آموزشی در حین ثبت نام بررسی گردد و در صورت نقص مدارک به داوطلب اعلام گردد.‌‌‌‌‌‌‌

۱۰- گواهی رتبه متقاضیان سایر دانشگاه ها باید در سربرگ آن دانشگاه، تایپی و با مهر و امضا معاون آموزشی دانشگاه / ‏‬ مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه با شماره و تاریخ باشد.

۱۱ - تکمیل فرم اکسل پیوست و لیست پذیرفته شدگان.

۱۲- ارسال لیست دانشجویان و اصل گزارش ۴۸۲ بر اساس رشته / گرایش

۱۳- بررسی و تأیید مدارک و مستندات پرونده هریک از داوطلبان به دقت توسط کارشناسان در سامانه جامع آموزشی صورت پذیرد و در صورت تأیید مدارک به صورت مشروط ثبت گردد. بدیهی است در این خصوص دقت لازم مبذول گردد؛ نتایج از طریق سامانه برای کلیه داوطلبان قابل مشاهده خواهد بود، لذا عدم پذیرش با ذکر علت در قسمت آزمون- تأیید مدارک الکترونیکی بخش توضیحات قید گردد.

۱۴- دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

۱۵- کلیه داوطلبان ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/‏۷۳۰/‏۲‬ ریال از طریق درگاه الکترونیکی می‌باشند.

۱۶- ضروری است حین بررسی مدارک توجه کافی به اسامی دانشگاه‌های مشمول، سطح بندی آنها و صحت گواهی رتبه و تعداد داوطلبان در پذیرش متقاضیان صورت پذیرد. متأسفانه در سنوات گذشته گواهی رتبه‌های ارسالی از سوی سایر دانشگاه‌ها مغایرت داشته و لذا محاسبه و صحت آن ضروری است.

۱۷- بررسی تصویر صفحه مانیتور (screen shot) از کارنامه و مدارک مورد تایید نمی‌باشد.

۱۸- طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور؛ پذیرش افراد معرفی شده که به لحاظ میانگین کل جزو ۱۰% برتر بعدی همان دانشگاه با اولویت رتبه می‌باشند، تنها در صورتی که ۲۰% درصد برتر دانشجویان حائز شرایط به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از تسهیلات مربوط استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته‌ای تکمیل نشده باشد، پذیرش آنان با رعایت تمامی شرایط و ضوابط بلامانع است.

آئین کارشناسی ارشد پذیرش بدون آزمون

 

آدرس کوتاه :