آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

اطلاعیه استفاده از سامانه‌ کارآموزی دانشکدگان فنی

شناسه : 129650548

اطلاعیه استفاده از سامانه‌ کارآموزی دانشکدگان فنی


پیرو هماهنگی‌های صورت پذیرفته با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران، سامانه‌های کارآموزی دانشکدگان فنی در پیشخوان دانشگاه تهران با آدرس internship.ut.ac.ir قابل دسترس می‌باشد و برای دوره کارآموزی تابستان ۱۴۰۱ سامانه کاروژه هم مانند تلنت‌کوچ به احراز هویت دانشگاه متصل شده است.

اطلاعیه شماره ۱

 فرآیند کارآموزی

تقویم کارآموزی تابستان ۱۴۰۱

 

 

آدرس کوتاه :