نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه اعلام اسامی دانش آموختگان برتر

اطلاعیه اعلام اسامی دانش آموختگان برتر


((اطلاعیه مهم))

 

به اطلاع می رساند نظر به اینکه در اسفند ماه طی مراسمی از سوی روابط عمومی پردیس، رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان هر رشته معرفی می شوند، مقتضی است دانش آموختگان عزیز در موعد مقرر نسبت به تکمیل نمرات خود و تطبیق واحد و تسویه حساب با اداره آموزش پردیس حد اکثرتا تاریخ20/9/98  اقدام کنند.

  1. شرایط اعلام رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان  به روابط عمومی (طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه): حداکثر8 نیمسال تحصیلی و با تاریخ دانش آموختگی  حداکثر 31/6/98 با حداقل معدل کل 15 و ارسال گزارش دانش آموختگی  به آموزش کل دانشگاه حداکثر تا 30/9/98.
  2. اعلام اسامی دانش آموختگان  فاقد شرایط رتبه های اول تا سوم  جهت شرکت در مراسم جشن دانش آموختگی  نیز مشروط به ارسال گزارش دانش آموختگی ایشان تا 30/9/98  به آموزش کل دانشگاه می باشد.