آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

اطلاعیه امتحان میان ترم دروس زبان انگلیسی

شناسه : 131879442

اطلاعیه امتحان میان ترم دروس زبان انگلیسی


امتحان میان ترم دروس زبان انگلیسی به شماره ۱۱۲۰۰۱۸۰۱، ‏ ۱۱۲۰۰۱۸۰۲ و ۱۱۲۰۰۱۸۰۳ سرکار خانم دکتر احمدی شیرازی روز پنجشنبه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ الی ۱۵ به صورت مجازی (آنلاین) برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :