نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه بارگذاری برگه های تمدید سنوات سال تحصیلی 2-99-98 در سامانه جامع آموزش گلستان مربوط به دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه بارگذاری برگه های تمدید سنوات سال تحصیلی 2-99-98 در سامانه جامع آموزش گلستان مربوط به دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی


قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه بارگذاری برگه های تمدید سنوات سال تحصیلی 2-99-98 در سامانه جامع آموزش گلستان مربوط به دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

از دانشجویان گرامی که برگه های تمدید سنوات خود را به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تحویل داده اند، خواهشمند است جهت دریافت برگه های تمدید سنوات امضاء شده خود به تحصیلات تکمیلی مراجعه و نسبت به بارگذاری در سیستم جامع آموزش، بخش پیشخوان و تایید و ارسال آن حد اکثر تا روز شنبه مور 1398/10/21 اقدام نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی

1398/10/15