نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه بارگذاری برگه های تمدید سنوات سال 1398

اطلاعیه بارگذاری برگه های تمدید سنوات سال 1398


از دانشجویان گرامی که برگه های تمدید سنوات خود را به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی تحویل داده اند، خواهشمند است جهت دریافت درخواست خود به تحصیلات تکمیلی مراجعه و نسبت به بارگذاری فرم تمدید سنوات خود در سیستم جامع آموزش، بخش پیشخوان و تایید و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 1398/05/16 اقدام نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی