نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سمیع سمیعی اصفهانی

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سمیع سمیعی اصفهانی


اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سمیع سمیعی اصفهانی

موضوع سخنرانی: 

 فرونشست در تهران-یافته‌های جدید در مورد وضعیت فرونشست در تهران با استفاده از تحلیل داده‌های راداری ماهواره‌ای در سال‌های اخیر

زمان: روز سه شنبه 19 آذر ماه 1398، ساعت 13:00

مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه­ برداری و اطلاعات مکانی واقع در طبقه 2-