نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم یسری افراسته

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم یسری افراسته


 
موضوع سخنرانی: 
Height System Realization by Means of Model-Based Hydrodynamic Leveling
زمان: روز دوشنبه 09دی ماه 1398، ساعت 13:00
 
مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه­ برداری و اطلاعات مکانی واقع در طبقه 2-