آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستانی سال ۱۴۰۱ دانشگاه ارومیه

شناسه : 129970700

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستانی سال ۱۴۰۱ دانشگاه ارومیه


 

تصویر نامه شماره 2438/  15 مورخ 15/ 4/ ۱۴۰۱ در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال ۱۴۰۱ در دانشگاه ارومیه

 

آدرس کوتاه :