آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستانی سال ۱۴۰۱ در دانشگاه کردستان

شناسه : 129970896

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستانی سال ۱۴۰۱ در دانشگاه کردستان


 

تصویر نامه شماره 7698/ 8/ 01/  ص مورخ 14/ 4/ ۱۴۰۱ در خصوص برگزاری

نیمسال تابستانی سال ۱۴۰۱ در دانشگاه کردستان

لیست دروس ترم تابستان دانشگاه کردستان

 

آدرس کوتاه :