آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه تمدید سنوات ترم نخست 1401-1400

شناسه : 110492142

اطلاعیه تمدید سنوات ترم نخست 1401-1400


تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری نیم سال نخست 1401-1400

به اطلاع دانشجویانی که متقاضی تمدید سنوات تحصیلی درنیم سال نخست1401-1400(4001)هستند می رساند، نسبت به بارگذاری فرمهای مربوطه با امضای دانشجو واستاد راهنما تا تاریخ 25/04/1400 به شرح ذیل اقدام نمایند:

  1. دانشجویان کارشناسی ارشد (ترم های پنجم وششم وهفتم) و دکتری(ترم های نهم ،دهم ویازدهم)
  • تهیه و تکمیل فرم های تمدید سنوات ارشد / دکتری وگزارش پیشرفت مرحله ای پایان نامه /رساله با امضای دانشجو و استاد راهنما
  • تهیه کارنامه کلی ازسامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش- کارنامه- کارنامه کلی)
  • بارگذاری فرمها در سیستم جامع آموزش (پیشخوان –بررسی مسائل آموزشی ) با امضای دانشجو و استاد راهنما
  • ارسال فرم ها به ایمیل معاونت آموزشی
  1. دانشجویان دکتری ترم دوازدهم وبالاتر

- تهیه و تکمیل کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران (قابل دسترسی از سایت دانشکده وسامانه گلستان ) با امضای دانشجو و استاد راهنما

- تهیه وتکمیل فرم گزارش پیشرفت مرحله ای رساله

- تهیه کارنامه کلی از سامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش-کارنامه-کارنامه کلی)

- بارگذاری کاربرگ وفرم پیشرفت وکارنامه در پیشخوان خدمت سامانه گلستان(پیشخوان-بررسی مسائل آموزشی) با امضای دانشجو واستاد راهنما

  • ارسال فرم ها به ایمیل معاونت آموزشی

 

آدرس کوتاه :