آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی برای سال تحصیلی 402-1401

شناسه : 116734482

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی برای سال تحصیلی 402-1401


 

بر اساس سند دریافت شده توسط پروتکل ECE با موضوع  اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی برای سال تحصیلی 402-1401

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت https://uma.ac.ir مراجعه نمائید.

دانلود فایل نامه

آدرس کوتاه :