اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی1402–1401

اطلاعیه ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی1402–1401


دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه ورودی ها می توانند به صورت online  از ساعت 8 صبح روزشنبه مورخ 1401/11/08 لغایت ساعت 59:23 روز پنجشنبه مورخ  1401/11/13 به آدرس  http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سامانه جامع آموزش اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: روز یکشنبه 1401/11/16
اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فنی

 

آدرس کوتاه :