برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 130553761

اطلاعیه جلسه دفاعیه پایان نامه کارشنارسی ارشد آقای امید فضلی


دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری – فتوگرامتری با عنوان "ارزیابی و مقایسه راهکارهای کاهش هزینه روش فتوگرامتری پهپاد با استفاده از مفاهیم بهینه‌سازی طراحی شبکه"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد آقای امید فضلی دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری – فتوگرامتری با عنوان "ارزیابی و مقایسه راهکارهای کاهش هزینه روش فتوگرامتری پهپاد با استفاده از مفاهیم بهینه‌سازی طراحی شبکه" در روز چهار‌شنبه مورخ 1401/05/26 راس ساعت 14 برگزار می‌­گردد.

آدرس کوتاه :