برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 131010119

اطلاعیه جلسه دفاعیه پایان نامه کارشنارسی ارشد آقای سعید زالی


دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – سیستم‌های اطلاعات مکانی با عنوان "ارائه روشی جهت بهبود فرآیند شناسایی و تحلیل عوامل مکانی موثر بر قیمت مسکن"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد آقای سعید زالی دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – سیستم‌های اطلاعات مکانی با عنوان "ارائه روشی جهت بهبود فرآیند شناسایی و تحلیل عوامل مکانی موثر بر قیمت مسکن"  در روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23 راس ساعت 10 صبح برگزار می­‌گردد.

 

آدرس کوتاه :