برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 130975450

اطلاعیه جلسه دفاعیه پایان نامه کارشنارسی ارشد آقای شایان شیرافکن


دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – ژئودزی با عنوان "پیش‌بینی سری‌های زمانی پارامترهای توجیه زمین با آنالیز طیفی تکین"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد آقای شایان شیرافکن دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – ژئودزی با عنوان "پیش‌بینی سری‌های زمانی پارامترهای توجیه زمین با آنالیز طیفی تکین" در روز ‌چهارشنبه مورخ 1401/06/16 راس ساعت 10 صبح برگزار می­‌گردد.

 

 

آدرس کوتاه :