نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98


اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 2 99 - 98

 دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی لازم است بصورت Online از ساعت 8 صبح روز شنبه 26/11/98 لغایت دوشنبه  28/11/98 به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه (ترمیم) دروس نمایند.

توجه : کلیه دانشجویان صرف نظر از آنکه قصد حذف و یا اضافه دروس را داشته باشند ، ملزم هستند در بازه حذف و اضافه به سامانه جامع آموزش وارد شوند.

لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق، هرگونه تغییرات در واحدهای درسی امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت مغایرت واحدها بر عهده شخص دانشجو می باشد.

                                                                                                                                                      اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده های فنی

                                                                19/11/1398