نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1-99-98

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1-99-98


اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1-99-98
 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می توانند بصورت Online از روز شنبه 98/07/13 لغایت دوشنبه  98/07/15 از ساعت 8 صبح (98/07/13) به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع  و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند. 
 
لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق، تغییرات در واحدهای درسی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
                                                                                                                                                        اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی                                                                                                                      1398/07/06