اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 2-1400-1399

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 2-1400-1399


اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 2-1400-1399

 

 دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی لازم است بصورت Online از ساعت 8 صبح روز شنبه 16/12/99 لغایت ساعت23:59 روز دوشنبه  18/12/99 به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه (ترمیم) دروس نمایند.

لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق، هرگونه تغییرات در دروس اخذ شده امکان پذیر نخواهد بود.

                                                                                                                                                                                                                                                       اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                     


بازگشت