آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال1-1402-1401

شناسه : 131427648

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال1-1402-1401


اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال1-1402-1401

دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی لازم است بصورتOnline از ساعت 8صبح روز شنبه09/07/1401  لغایت ساعت59:23روز دوشنبه11/07/1401به آدرسhttp://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و
برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه(ترمیم)دروس نمایند.
لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق، هیچ گونه تغییرات در دروس اخذ شده امکان پذیر نخواهد بود.

 

آدرس کوتاه :