آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

اطلاعیه دریافت مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی

شناسه : 128019777

اطلاعیه دریافت مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی


 

جهت دریافت مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی

اطلاعیه وودی‌های سال 1400-1399

اطلاعیه تحویل مدارک

لازم به ذکر است در صورت عدم تحویل مدارک، دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مجاز به ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نمی‌باشند.

 

آدرس کوتاه :